Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Projekt „Wyjść na prostą”
2013.05.27Projekt „Wyjść na prostą” realizowany jest w okresie od 15.06.2012 r. do 14.06.2015 r. i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt proponuje stworzenie kompleksowego systemu działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową osób opuszczających Zakłady Karne, obejmującego zarówno aktywizacje zawodową, społeczną i socjalną.

Więcej informacji o projekcie wyjscnaprosta.oic.lublin.pl/

>> POBIERZ PRODUKTY FINALNE <<


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego