Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

"DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI"
2016.10.28Powiat Włodawski, jako partner dla Gminy Wola Uhruska realizuje projekt pn. "DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI" objęty umową o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583 z dnia 2012-03-12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Przedmiotem Projektu jest ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne na terenie poszczególnych gmin i powiatu (partnerów projektu) poprzez realizację wspólnego szlaku turystycznego oraz infrastruktury turystycznej gmin partnerskich: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz Powiatu Włodawskiego.

Projekt dotyczy zagospodarowania turystycznego, obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, m.in. szlaku kajakowego na Bugu, Uherce, Włodawce i Krzemiance, rozbudowę zalewu w starorzeczu Bugu, remont wieży kościelnej, budowę ścieżek- kładek oraz wzbogacenie ich o małą architekturę, taką jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada także zakup łodzi: ratowniczej i pasażerskiej.

Powiat włodawski zrealizuje w ramach projektu zakup i ustawienie witaczy powiatu włodawskiego w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 032 256,58 zł 

z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2014 r.


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego