Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
2017.08.13 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk – Łukówek

·         Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców wsi Uhrusk poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1733L na odcinku 2,232 km poprawiającą dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

·         Wartość projektu: 1.573.963,30 zł

·         Kwota dofinansowania z EFRROW: 962.438,00 zł

·         Beneficjent: Powiat Włodawski

·         Partner: Gmina Wola Uhruska

 

2. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L Urszulin - Wereszczyn

·         Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Urszulin poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1717L, podniesienie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od drogi krajowej 82 do km 1+860.

·         Wartość projektu: 1.192.748,48 zł

·         Kwota dofinansowania z EFRROW: 738.848,00 zł

·         Beneficjent: Powiat Włodawski

·         Partner: Gmina Urszulin

 

3. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090L w miejscowości Hanna

·         Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Hanna poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1090L od km 0+180 do km 0+860, zwiększenie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

·         Wartość projektu: 346.239,62 zł

·         Kwota dofinansowania z EFRROW: 220.312,00 zł

·         Beneficjent: Powiat Włodawski

·         Partner: Gmina Hanna

 

 


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego