Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
2017.11.15Tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczna
Numer i nazwa działania: RPLU.13.06.00. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Umowa o dofinansowanie: RPLU.13.06.00-06-0017/16-00
Okres realizacji projektu: od 2016-06-01 do 2019-12-31
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Wartość projektu: 3 526 020,40 zł
Dofinasowanie z UE: 2 997 117,34 zł
Wkład własny: 528 903,06 zł
 
Krótki opis projektu

 

Celem głównym projektu jest "Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie włodawskim", uzupełnia go cel pomocniczy "Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim". Do osiągnięcia ww. celów przyczyni się realizacja zadań: modernizacja pracowni/warsztatów W ZSZ nr 1 i II LO i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie (m.in. modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej, w tym montaż kranów bezdotykowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż nagrzewnicy powietrza c.o., instalacja wymiennika ciepła, modernizacja instalacji wentylacyjnej, posadzek, ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, montaż rolet, modernizacja instalacji technicznej, elektrycznej w tym serwerowni, wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie podjazdów z placem manewrowym do nauki jazdy), zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 i II LO oraz dla SOSW, prace przygotowawcze (dokum. techniczna, studium wykonalności), dokumentacja przetargowa, promocja projektu (tablica informacyjna/pamiątkowa, naklejki na wyposażenie), zarządzanie projektem, nadzór inwestorski. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, która rok po zakończeniu realizacji projektu wyniesie 300 użytkowników. Wsparte zostaną następujące produkty: 300 uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury w grudniu 2019 r., 4 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, 4 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 203 szt. wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb pracodawców. Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu włodawskiego i mieszkańcy.

 

 


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego