• Poscaleniowa budowa dróg w Bytyniu

7 maja przedstawiciele Zarządu Powiatu we Włodawie podpisali umowy z pierwszymi wykonawcami zagospodarowania poscaleniowego w Bytyniu i Woli Uhruskiej.

Cieszy mnie to niezmiernie, gdyż oczekiwanie na te prace jest niezmiernie duże. Obecnie wiele działek, pomimo przeprowadzenia procesu scalenia gruntów, pozostaje bez fizycznego dostępu. Obecne tam drogi dojazdowe są w fatalnym wręcz stanie – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Latem tego roku wykonanych zostanie: 70 m drogi z płyt cementowych, 3 km dróg tłuczniowych oraz 2,5 km dróg żwirowych. Wartość kosztorysowa zaplanowanych w tym roku do wykonania prac wynosi 1,581 mln zł, lecz po przetargu wartość ta uległa zmniejszeniu do 1,166 mln zł.

W związku licznymi uzgodnieniami, jakie musieliśmy przeprowadzić z Wodami Polskimi, PKP i Zarządem Dróg Wojewódzkich, do prac w tym roku wybraliśmy drogi, przy których uzgodnień było najmniej. Czas projektowania naturalnie przedłużyła nam znacząco pandemia, ale też i zalanie terenów nadbużańskich. Na niektóre drogi dopiero w drugiej połowie kwietnia mogliśmy wejść, gdyż dotychczas znajdowały się pod wodą. Pozostały zakres prac planujemy zrealizować w przyszłym roku – mówi koordynator Adam Panasiuk

Koszty sfinansowane zostaną w ramach realizowanej przez Powiat Włodawski operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, tj. operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Pierwsze drogi poscaleniowe w Woli Uhruskiej i Bytyniu już odebrane.

17 sierpnia przedstawiciele Powiatu Włodawskiego Adam Panasiuk i Piotr Linkiewicz, w obecności wójta Jana Łukasika oraz przedstawicieli Rady Gminy Wola Uhruska Mariana Łubkowskiego i Tadeusza Pawłowskiego dokonali odbioru końcowego robót zagospodarowania poscaleniowego w Bytyniu i Woli Uhruskiej, przewidzianych do wykonania w 2021 r.

Prace zostały wykonane dość szybko, pomimo niesprzyjającej pogody, gdyż ulewne deszcze powodowały, że nasypy drogowe ulegały częstym wymyciom. Jednak wykonawcy uporali się z zamówieniem na 1,5 miesiąca przed terminem. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania. Teren był wyjątkowo trudny, zatem prace ziemne stanowiły znaczną część kosztów – mówi Adam Panasiuk.

Wykonanych zostało: 70 m drogi z płyt cementowych, 3 km dróg tłuczniowych oraz 2,5 km dróg żwirowych. Wykonawcami prac były firmy B.G. CONSTRUCTION Sp. Z o.o. oraz FHU Katarzyna Radloff. Nadzór inwestorski sprawował MODERNA-HAUSE Łukasz Ulaniuk. Łączny koszt robót poscaleniowych, wykonanych w 2021 r. w ramach operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, wyniósł 1.186.141,96 zł (754.742,12 zł pokrytych zostało z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 431.139,84 zł z Budżet Państwa).

Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie pozostałego zakresu prac, tj. budowa ok. 9 km dróg tłuczniowych i żwirowych, przebudowa ok 16 km dróg oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na odcinku ok 1 km. Wykonanie powyższych prac planuje się w przyszłym roku.