Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Krwiodawstwo we Włodawie:

Krew można oddać w Punkcie Krwiodawstwa we Włodawie przy ulicy Piłsudskiego 22
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 — 1200.

Odznaczenia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

  III stopień II stopień I stopień
Mężczyźni 6 litrów 12 litrów 18 litrów
Kobiety 5 litrów 10 litrów 16 litrów

Przy PCK we Włodawie istnieje Klub Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
Klub zrzesza młodszych i starszych honorowych dawców krwi. Chętni wstąpienia do Klubu powinni zgłosić się do PCK we Włodawie, gdzie trzeba podpisać deklarację oraz wpłacić składkę roczną (20 zł).
Klub organizuje spotkania integracyjne przeznaczone dla honorowych krwiodawców. Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce obchodzone są także we Włodawie każdego roku w okresie 22-28 listopada. W tych dniach urządzane są spotkania Honorowych Dawców Krwi, uroczyście nadawane są oznaczenia państwowe oraz resortowe, krwiodawcy otrzymują nagrody, odznaki i legitymacje Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, odznaki Zasłużonych dla Zdrowia Narodu, Kryształowe Serca, itp.
Włodawski PCK bierze udział w ogólnopolskim turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie". Do tego konkursu włączają się dwie szkoły ponadgimnazjalne:
- Zespół Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie
- Zespół Szkól Rolniczych w Kolorówce.
Turniej "Młoda krew ratuje życie" organizowany jest co roku od 2001/2002 r.
W ramach promocji honorowego krwiodawstwa dla uczniów organizowane są spotkania integracyjne - ogniska itp.
W roku 2009 w VI edycji turnieju "Młoda krew ratuje życie" pierwsze miejsce w Polsce zajęła włodawska szkoła - ZSZ i II LO we Włodawie.

W 2009 roku Dni Honorowego Krwiodawstwa będą połączone ze świętowaniem 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Obchody 90-lecia PCK we Włodawie zostały rozpoczęte Marszem Radości dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego. Łącznie w marszu wzięło 220 osób. Odbył się on ulicami Włodawy do Orchówka, gdzie w Dolinie Bugu zorganizowany był pokaz pierwszej pomocy. Dzieci i młodzież miała w tym dniu okazję zapoznać się z pracą straży pożarnej - pokazy gaszenia pożarów, udzielanie pierwszej pomocy, itp.

Kontakt:

Biuro Zarządu PCK
Ul. Piłsudskiego 41
Pokój 011

Telefon 82 572-15-75

Akcje  |  historia PCK  |  Zarząd  |  Krwiodawstwo we Włodawie  |

 

 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego