Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Informująca o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włodawie
2019.05.17

 Ogłoszenie Nr 1/19

Starosty Włodawskiego

z dnia 9 maja 2019r.

 

informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włodawie

Na podstawie art. 44 b, art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starostwa Włodawski ogłasza, co następuje:

§  1. Informuję o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włodawie przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu włodawskiego.

§  2. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22 – 200 Włodawa, w terminie do 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§  3. Zgłoszenie winno zawierać:

1)     pełną nazwę jednostki zgłaszającej;

2)     imię i nazwisko osoby zgłaszanej wraz z danymi kontaktowymi;

3)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład  Rady.

§ 4. Ogłoszenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 3084 

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3084/ 

 

Nazwa pliku Rozmiar
ogłoszenie Starosty.docx 15.962891 KB
Ogłoszenie Dz.U.Woj.Lub..pdf 122.993164 KB

 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego