Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Projekty
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
2017.11.10
Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinanso...
więcej...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie...
2017.08.13
operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym ...
więcej...
"DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI"
2016.10.28
Powiat Włodawski, jako partner dla Gminy Wola Uhruska realizuje projekt pn. "DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI" objęty umową o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583
więcej...
Projekt „Wyjść na prostą”
2013.05.27
Projekt „Wyjść na prostą” realizowany jest w okresie od 15.06.2012 r. do 14.06.2015 r. i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działani...
więcej...
"Rozbudowa i doposażenie SOR w SPZOZ we Włodawie, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem ...
2013.01.31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
więcej...
„Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i społeczno-edukacyjnej powiatu włodawskiego”
2011.11.28
Kosztem około 6 120 000 zł (z czego dofinansowanie z RPO wyniosło około 4 870 000 zł) władzom powiatu włodawskiego udało się przystosować swoje szkoły i placówki oświatowe do XXI-wiecznych standardów....
więcej...
Strona z 2

 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego