Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk
2019.01.02Tytuł projektu: Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

Cel projektu: Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w miejscowościach Kulczyn i Kolonia Kulczyn poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zwiększenie dostępności dojazdu do działek rolnych i dostosowanie urządzeń melioracji wodnej.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu: Scalanie gruntów

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Umowa o przyznaniu pomocy: 00002-6502-UM0300008/16 z dnia 20 października 2016 r.

Nazwa Instytucji Wdrażającej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 12.356.554,00 zł

Wkład UE: 7.862.475,00 zł

Udział Skarbu Państwa: 4.494.079,00 zł


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego