Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska
2019.01.01 

Tytuł projektu: Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska

Cel projektu: Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w miejscowości Bytyń oraz w częściach miejscowości Wola Uhruska i Józefów poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych, zwiększenie dostępności dojazdu do działek rolnych i leśnych oraz dostosowanie urządzeń melioracji wodnej.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu: Scalanie gruntów

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Umowa o przyznaniu pomocy: 00002-6502-UM03000013/17 z dnia 12 września 2017 r.

Nazwa Instytucji Wdrażającej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 6.080.205,00 zł

Wkład UE: 3.868.834,00 zł

Udział Skarbu Państwa: 2.211.371,00 zł

 


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego