Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus
2019.01.06 

Tytuł projektu: Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus

Cel projektu: Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w miejscowościach Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie, poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zwiększenie dostępności do działek rolnych i dostosowanie urządzeń melioracji wodnej.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu: Scalanie gruntów

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Umowa o przyznaniu pomocy: 00014-6502-UM03000016/18 z 18 grudnia 2018 r.

Nazwa Instytucji Wdrażającej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 11.600.589,18 zł

Wkład UE: 7.381.454,00 zł

Udział Skarbu Państwa: 4.219.135,18 zł


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego