Cel:
• Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego.
• Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
• Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Włodawy i okolic ze szczególnym zwróceniem
uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator: MOSiR Włodawa

Kontakt: Jacek Chęć tel. (82) 5722584