Celem organizacji turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.