Mikołajkowy Sprawnościowy Tor Przeszkód skierowany jest do dzieci uczęszczajacych na zajęcia
gimnastyki ogólnorozwojowej organizowanych przez MOSiR Włodawa.

Organizator: MOSiR Włodawa

Kontakt: Jacek Chęć tel. (82) 5722584