Data imprezy: 30 stycznia 2023 r.

Miejsce imprezy: Hala MOSiR

Organizator: MOSiR, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Osoba upoważniona do kontaktu: Jacek Chęć, tel. (82) 5722584

Charakterystyka: popularyzowanie pływania oraz zdrowego trybu życia, promocja MOSiR Włodawa oraz pływalni
jako miejsca rekreacji i wypoczynku, uświadomienie roli wody w życiu człowieka jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych