Zasięg: regionalny

Data i miejsce: Włodawa, czerwiec 2022

Organizator: Muzeum Zespół – Synagogalny we Włodawie, ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa, tel. 82 5722 178, e-mail: poczta@muzeumwlodawa.pl, www.muzeumwlodawa.pl

Osoba odpowiedzialna: Bogusław Smolik – tel. 538 412 654

Krótki opis: Wagary muzealne to propozycja ciekawego spędzenia czasu w muzeum dla uczniów
i klas które po wystawieniu ocen, mogą już legalnie zademonstrować swoją niechęć do zajęć lekcyjnych. Szkoła dzięki temu ogranicza też niekontrolowane wagary, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa

Co proponujemy? Naukę przez zabawę na wesoło (warsztaty, zabawy, zwiedzanie), ponieważ na wesoło można nauczyć się zdecydowanie więcej, a wszystko z żartem i śmiechem.