Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

 

 

Wydział Organizacyjno-Prawny
1.
CZAPRAŃSKA Jadwiga
Sekretarz
tel. 82 572 56 90
wew. 122
sekretarz@powiat.wlodawa.pl
2.
DEJNEKA Małgorzata
Główny specjalista
(Biuro Rady i Zarządu)
tel. 82 572 56 90
wew. 115
m.dejneka@powiat.wlodawa.pl
3.
KASZTELAN
Marzena
Inspektor
( Kadry)
tel. 82 572 56 90
wew. 124
m.kasztelan@powiat.wlodawa.pl
4
KOSZELUK
Eugeniusz
Specjalista
(zarządzanie nieruchomościami)
tel. 82 572 56 90
wew. 125
starostwo@powiat.wlodawa.pl
5.
SADURA
MAGDALENA
Sekretarka
tel. 82 572 56 90
wew. 112
starostwo@powiat.wlodawa.pl
6.
OSTAPIUK
Adam
Informatyk
tel. 82 572 56 90
wew. 222
adam.ostapiuk@powiat.wlodawa.pl
7.
TRAWIŃSKA
Barbara
Główny specjalista
(zamówienia publiczne)
tel. 82 572 56 90
wew.114
zamowienia@powiat.wlodawa.pl
8.
WYGIERA-ANTONIUK
Anna
Inspektor
(fundusze unijne)
tel. 82 572 56 90
wew.181
eurofundusze@powiat.wlodawa.pl
9.
ZAKRZEWSKI
Waldemar
Specjalista
(współdziałanie z instytucjami, kontakty z mediami)
tel. 82 572 56 90
wew. 182
starostwo@powiat.wlodawa.pl
10.

TERESZCZUK

Bartosz

Fundusze unijne
tel. 82 572 56 90
wew.181

11.

MAKSYMIUK

Katarzyna

 Specjalista

 tel. 82 572 56 90

wew. 182

 k.maksymiuk@powiat.wlodawa.pl

12.

CZAPLAK

Grzegorz

 Specjalistatel. 82 572 56 90

wew. 114

g.czaplak@powiat.wlodawa.pl

13.

BUKACKA

Marta

Inspektortel. 82 572 56 90

wew. 124

m.bukacka@powiat.wlodawa.pl

Wydział Budownictwa i Inwestycji

1.

LINKIEWICZ

Piotr

Kierownik

tel. 82 57 23 090

wew. 127

budownictwo@powiat.wlodawa.pl

2.

DEJNEKA

Leszek

Specjalista (pozwolenia na budowę)

tel. 82 57 23 090

wew. 137

budownictwo@powiat.wlodawa.pl

3.

POŹNIAK

Iwona

Specjalista

(pozwolenia na budowę)

tel. 82 57 23 090

wew. 128

budownictwo@powiat.wlodawa.pl

4

RYBCZYŃSKA
Honorata

Referent

( zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia)

tel. 82 57 23 090

wew. 128

budownictwo@powiat.wlodawa.pl

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

1.

PANASIUK

Franciszek

Kierownik

tel. 82 572 56 90

wew. 136

srodowisko@powiat.wlodawa.pl

2.

BAJUK

Justyna

Referent

(leśnictwo)

tel. 82 572 56 90

wew. 130

j.bajuk@powiat.wlodawa.pl

3.

KADROW

Grażyna

Inspektor

(ochrona środowiska)

tel. 82 572 56 90

wew. 129

srodowisko@powiat.wlodawa.pl

4

MARKIEWICZ

Andrzej

Inspektor

(gospodarka wodna)

tel. 82 572 56 90

wew. 129

srodowisko@powiat.wlodawa.pl

5.

PRUDACZUK

Krzysztof

Podinspektor

(leśniczy)

 

srodowisko@powiat.wlodawa.pl

6.

KLEPACKI

Michał

Specjalista

(leśniczy)

 

srodowisko@powiat.wlodawa.pl

 

Wydział Komunikacji, transportu i Dróg

1.

MAKAREWICZ

Dariusz

Kierownik

tel. 82 57 24 907

82 57 25 486

Wew. 135

komunikacja@powiat.wlodawa.pl

2.

CZUBACKA

Wanda

Podinspektor

(rejestracja pojazdów)

tel. 82 57 24 907

wew. 134

komunikacja@powiat.wlodawa.pl

3.

DYDIUK

Romuald

Inspektor

(prawo jazdy)

tel. 82 57 24 907

wew. 121

komunikacja@powiat.wlodawa.pl

4

ŁADAK

Paweł

Pomoc administracyjna

(prawo jazdy)

tel. 82 57 24 907

wew. 121

komunikacja@powiat.wlodawa.pl

5.

 WILKOWSKA

Ewelina

Pomoc administracyjna

(rejestracja pojazdów)

tel. 82 57 24 907

wew. 134

komunikacja@powiat.wlodawa.pl

6.

TORBICZ

Małgorzata

Inspektor

(transport i drogi)

tel. 82 57 24 907

wew. 302

m.torbicz@powiat.wlodawa.pl

 

Wydział Geodezji

1.

PAWŁOWSKI

Marek

Kierownik

tel. 82 57 21 490

m.pawlowski@powiat.wlodawa.pl

2.

 

 

tel. 82 57 21 490

wew. 27

geodezja@elbi.pl

3.

CIOK

Piotr

Specjalista

(Zespół Uzgadniania Dokumentacji)

tel. 82 57 21 580

wew. 24

 

geodezja@elbi.pl

4.

DUDYK

Mieczysław

Inspektor

( gospodarka nieruchomościami, mienie zabużańskie)

tel. 82 57 25 663

wew. 25

 

5.

JURKOWSKA – ZIÓŁEK

Iwona

Inspektor

( Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

tel. 82 57 23 921

wew. 23

 

6.

 MICHALSKA

Agnieszka

Pomoc administracyjna


tel. 82 57 25 663

wew. 26

 

7.

ŁĄGWA

Teresa

Inspektor

(ewidencja gruntów - Wola Uhruska, Hanna, Hańsk)

tel. 82 57 25 663

wew. 28

 

8.

MAJEWSKA

Jolanta

Specjalista

(ewidencja gruntów - Włodawa miasto, Urszulin)

tel. 82 57 25 663

wew. 25

 

9.

MAKSYMIUK

Mieczysław

Geodeta Powiatowy

(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

tel. 82 57 23 921

wew. 23

geodezja@elbi.pl

10.

MYĆ

Mirosław

Specjalista

(gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatu i dróg powiatowych)

tel. 82 57 25 663

wew. 25

 

11.

 

PRZEWORSKA

Iwona

Specjalista


tel. 82 57 25 663

wew. 25

 

12.

OLSZEWSKI

Tomasz

Inspektor

(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

tel. 82 57 23 921

wew. 23

 

13.

ŚPIEWAK

Alfreda

Inspektor

(ewidencja gruntów - Włodawa gmina, Wyryki, Stary Brus)

tel. 82 57 25 663

wew. 28

 

14.

KATARZYNA

Weremczuk

Inspektor

(Zespół Uzgadniania Dokumentacji)

tel. 82 57 21 580

wew. 24

 

zudp@powiat.wlodawa.pl

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej

1.

POPIK

Leszek

Kierownik

tel. 82 572 56 90

wew. 133

l.popik@powiat.wlodawa.pl

2.

 

WACHULSKA

Monika

Inspektor

(kultura, sport, turystyka)

tel. 82 572 56 90

wew. 131

kultura@powiat.wlodawa.pl

3.

 

OMAELCZUK-MAŚLUCH

Joanna

Pomoc administracyjna

(oświata)

tel. 82 572 56 90

wew. 132

 

4

ZANIUK

Ewa

Inspektor

(zdrowie)

tel. 82 572 56 90

wew. 13

zdrowie@powiat.wlodawa.pl

 

Wydział Finansów

1.

DERKACZ

Zofia

Skarbnik

tel. 82 572 56 90

wew. 118

finanse@powiat.wlodawa.pl

2.

ŻMUDZIŃSKA

Aneta

Kierownik

tel. 82 572 56 90

wew. 120

finanse@powiat.wlodawa.pl

3.

BAJ

Urszula

Inspektor

( płace, ZUS, przelewy)

tel. 82 572 56 90

wew. 116

finanse@powiat.wlodawa.pl

4

KALISZUK

Agnieszka

Podinspektor

( księgowość, budżet powiatu)

tel. 82 572 56 90

wew. 119

finanse@powiat.wlodawa.pl

5.

NAUMIUK

Agnieszka

Inspektor

( księgowość,

opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)

tel. 82 572 56 90

wew. 119

finanse@powiat.wlodawa.pl

6.

SADURA

Justyna

Pomoc

administracyja

(rozliczanie Vat-u, księgowanie)

tel. 82 572 56 90

wew. 116

finanse@powiat.wlodawa.pl

7.

PAWLUK

Katarzyna

Podinspektor

(księgowość, mienie powiatu, środki trwałe)

tel. 82 572 56 90

wew. 116

finanse@powiat.wlodawa.pl

 

Samodzielne stanowiska pracy

1.

ROMAŃCZUK

Andrzej

Starosta

tel. 82 57 25 690

 


2.

KORZENIEWSKI

Tomasz

Wicestarosta

tel. 82 57 25 690

 


3.

BORKOWSKA-ŁUĆ

Anna

Samodzielne stanowisko ds. audytu

tel. 82 572 56 90

 

starostwo@powiat.wlodawa.pl

4

CIEŚLAK

Krzysztof

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

tel. 82  57 23 190

pczk@powiat.wlodawa.pl

5.

 

PANASIUK

Adam

Członek Zarządu Powiatu we Włodawie

tel. 82 572 56 90

wew. 125


6.

DEJNEKA

Małgorzata

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 82 572 56 90

wew. 115

m.dejneka@powiat.wlodawa.pl

 

 

 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego