Herb Patronat Honorowy Starosty

Patronat Honorowy Starosty Włodawskiego oraz członkostwo w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze wydarzenia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatowego, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

PROCEDURA PRZYZNANIA PATRONATU HONOROWEGO

1. Złożenie wniosku

Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.
Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program, regulamin itp.), powinien zostać złożony w siedzibie urzędu lub przesłany pocztą w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony. Jednakże w uzasadnionych przypadkach starosta może uwzględnić wniosek złożony po terminie.
Wypełniony formularz wniosku, który można pobrać TUTAJ  należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać e-mailem na adres: starostwo@powiat.wlodawa.pl
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat Honorowy należy występować każdorazowo.

2. Decyzja o przyznaniu Patronatu bądź udziale w Komitecie Honorowym

Ostateczną decyzję o przyjęciu Honorowego Patronatu lub udziale w Komitecie Honorowym podejmuje starosta. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku. O decyzji w sprawie przyznania Patronatu bądź udziału w Komitecie Honorowym organizator powiadamiany jest pisemnie. W przypadku przyznania Patronatu, wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający jego uzyskanie nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić informację o Patronacie Honorowym lub udziale w Komitecie Honorowym po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi. Fakt przyznania Patronatu Honorowego lub przystąpienia do Komitetu Honorowego nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych lub marketingowych. Przyznanie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

W uzasadnionych sytuacjach, starosta może zmienić decyzję o przyznaniu Patronatu bądź członkostwa w Komitecie Honorowym. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia. Zasady dotyczące udzielania Patronatów Honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem starosty w Komitetach Honorowych.

Pełna treść Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Włodawskiego znajduje się TUTAJ.

PATRONATY HONOROWE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

 1. Włodawska Liga Pływacka realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, styczeń – maj 2022 r.
 2. I Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej organizowany przez Towarzystwo Muzyki Chóralnej VLODAVIENSIS, 13 marca – 3 kwietnia 2022 r.
 3. VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej organizowany przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Wyrykach, kwiecień 2022 r.
 4. III Wojewódzki Konkurs „Katyń…ocalić od zapomnienia” organizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, 25 kwietnia 2022 r.
 5. XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Oskara Kolberga we Włodawie, 11 czerwca 2022 r.
 6. XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży OSTATNIA ARYSTOKRATKA organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną   we Włodawie, finał konkursu – 8 kwietnia 2022 r.
 7. Roztoczańsko – Poleski Ultramaraton Rowerowy realizowany przez Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie, 14-15 maja 2022 r.
 8. Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek oraz Jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, 10 czerwca 2022 r.
 9. I Powiatowy Konkurs Poetycki „Nadbużańska Fraza” realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrykach, 10 czerwca 2022 r.
 10. XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie! – w 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, finał, 13 maja 2022 r.
 11. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Gospodynie najlepsze w Gminie” realizowany przez Grupę Medialną ITM Sp. z o.o., maj/sierpień 2022 r.
 12. Ranking Eko Gmina Kuriera Lubelskiego organizowany przez Polska Press Sp. z o.o./Oddział w Lublinie wydawca „Kuriera Lubelskiego”, 22 czerwca 2022 r.
 13. Wydarzenie kulturalne „Historia zapisana w szkle” organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmina Nadbużańska im. Waldemara Stelmacha w Woli Uhruskiej, Wola Uhruska, dnia 26 czerwca 2022 r.
 14. Wydarzenie kulturalne – wydanie płyty zespołu ”TEHALIM” organizowane przez Parafię Świętego Ludwika we Włodawie, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Klasztor we Włodawie oraz zespół „TEHALIM”, Włodawa, dnia 31 lipca 2022 r.
 15. Projekt „Chcemy być tacy sami” Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO we Włodawie, Włodawa, lipiec 2022 r. – grudzień 2024 r.
 16. Ranking Najlepszych Firm 2021 r. „ZŁOTA SETKA Dziennika Wschodniego” organizowany przez CORNER MEDIA Sp. z o.o. (wydawca „Dziennika Wschodniego”), Lublin, dnia 21 września 2022 r.
 17. Uroczystość 71. rocznicy śmierci ppor. Edwarda Tarszkiewicza ps. Żelazny organizowana przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny w Wisznicach, Włodawa-Zbereże, dnia 8 października 2022 r.
 18. Narodowe Czytanie 2022, organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, Włodawa, dnia 3 września 2022 r.
 19. Szlachetna Paczką 2022 r., organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa, Włodawa, wrzesień – grudzień 2022 r. (finał „Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” 9-11 grudnia 2022 r.)
 20. VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej, organizowana przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o. Rejonowy we Włodawie, Włodawa, dnia 22 października 2022 r.
 21. Konferencja dla pracodawców „Zasady refundacji wynagrodzeń oraz zatrudniania młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów” organizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy we Włodawie, Włodawa, dnia 25 października 2022 r.
 1. Projekt „Siłą jest dialog” realizowany przez Fundację MEDIATIO z Opola (kwiecień 2021 r.).
 2. Jubileusz 85-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie
  „I Liceum nad Bugiem” realizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie (28 października 2021 r.).
 3. Roztoczańsko – poleski ultramarton rowerowy „Wszystkie drogi prowadzą do Chełma” 300 km i 160 km realizowany przez Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (4 września 2021 r.).
 4. Projekt „Włodawa – Miasto Trzech Kultur” e – przewodnik po Włodawie  realizowany przez Agencję Artystyczną Kilm Events Konrad Kowalski.
 5. KONGRES EKSPORTU 2021 „Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID – 19” organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie (12 października 2021 r.).
 6. Narodowe Czytanie 2021 organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie (4 września 2021 r.).
 7. VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej organizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział we Włodawie (16 października 2021 r.).
 8. Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej organizowany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” z Rzeszowa (wrzesień – październik 2021 r.).
 9. Szlachetna Paczka 2021 r. (finał „Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” 10-12 grudnia 2021 r.) organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA (wrzesień – grudzień 2021 r.).
 1. VII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2020”
  Organizator: Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
 2. Konferencja „Wolontariat ma znaczenie”
  Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie
 3. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej
  Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie
 4. III Wojewódzki Konkurs „Katyń… ocalić od zapomnienia”
  Organizator: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku
 5. Jubileusz 70–lecia istnienia klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno
  Organizator: Organizacyjny klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno
 6. Projekt „Aktywni na 100 lat” realizowany przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Włodawie (wrzesień 2020 r – styczeń 2021 r.)
 7. Narodowe Czytanie 2020 Odsłona Włodawska organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie (5 września 2020 r.)
 8. Szlachetna Paczka 2020 r. organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA (wrzesień – grudzień 2020 r. Finał „Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” 11-13 grudnia 2020 r.)