1. Mariusz Zańko – Przewodniczący
2. Piotr Gorgol
3. Wiesław Holaczuk
4. Maryla Łopąg
5. Andrzej Rusiński