Panasiuk Adam – Członek Zarządu Powiatu


Borkowska-Łuć Anna – Samodzielne stanowisko ds. audytu


Cieślak Krzysztof – Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Dejneka Małgorzata – Powiatowy Rzecznik Konsumentów