Sekretarz Jadwiga Czaprańska

 • Ikona telefonu tel.: (82) 572-56-90 wew 122
 • pokój nr 101

Bukacka Marta (kadry, KFS)

 • Ikona telefonu tel.: (82) 572-56-90 wew. 124
 • pokój nr 103

Czaplak Grzegorz (nieodpłatna pomoc prawna, promocja)

 • Ikona telefonu tel.: (82) 572-56-90 wew. 114
 • pokój nr 114

Dejneka Małgorzata (biuro rady i zarządu powiatu)

Kasztelan Marzena (kadry)

Ostapiuk Adam (informatyk)

Repa Magdalena SEKRETARIAT

Sokołowska Agnieszka (zarządzanie nieruchomościami)

Szczepaniak Katarzyna (zamówienia publiczne, promocja)

Tereszczuk Bartosz (fundusze unijne)

Trawińska Barbara (zamówienia publiczne)

Wygiera-Antoniuk Anna (fundusze unijne)

Zakrzewski Waldemar (współpraca z instytucjami, kontakt z mediami, promocja)

Mitkowski Marcin (Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie)


Linkiewicz Piotr – Kierownik

 • Ikona telefonutel.: (82) 572-56-90 wew. 127
 • pokój nr 011

Dejneka Leszek (pozwolenia na budowę)

 • Ikona telefonutel.: (82) 572-56-90 wew. 137
 • pokój nr 010

Poźniak Iwona (pozwolenia na budowę)

 • Ikona telefonutel.: (82) 572-56-90 wew. 128
 • pokój nr 009

Rybczyńska Honorata (zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia)

 • Ikona telefonutel.: (82) 572-56-90 wew. 128

Kadrow Grażyna – Kierownik

Bajuk Justyna (leśnictwo)

Markiewicz Andrzej (gospodarka wodna)

Klepacki Michał (leśniczy)

Prudaczuk Krzysztof (leśniczy)

Sadura Magdalena


Makarewicz Dariusz – Kierownik

Czubacka Wanda (rejestracja pojazdów)

Dąbrowska Małgorzata (rejestracja pojazdów)

Dydiuk Romuald (prawa jazdy)

Ignatiuk Dominika (prawa jazdy)

Kasztelan Kamil (rejestracja pojazdów)

Kozaczuk Kamil (rejestracja pojazdów)

Ładak Paweł (prawa jazdy)

Torbicz Małgorzata (transport i drogi)


Pawłowski Marek – Kierownik

Maksymiuk Mieczysław – Geodeta Powiatowy

 • Ikona telefonu     tel.: (82) 572-15-80 wew. 27
 • Ikona e-mail     e-mail: geodezja@elbi.pl
 • pokój nr 105

Ciok Piotr (rejestr cen i wartości nieruchomości)

 • Ikona telefonu     tel.: (82) 572-39-21 wew. 24
 • Ikona e-mail     e-mail: geodezja@elbi.pl
 • pokój nr 007

Dudyk Mieczysław (gospodarka nieruchomościami, mienie zabużańskie, scalenia)

 • Ikona telefonu     tel.: (82) 572-56-63 wew. 25
 • Ikona e-mail     e-mail: geodezja@elbi.pl
 • pokój nr 105

Jurkowska-Ziółek Iwona (powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Łągwa Teresa (ewidencja gruntów – gm. Wola Uhruska, Hanna, Hańsk)

Majewska Jolanta (ewidencja gruntów – gm. Włodawa, Urszulin)

Michalska Agnieszka (gospodarka nieruchomościami)

 • Ikona telefonu     tel.: (82) 572-56-63 wew. 25
 • Ikona e-mail     e-mail: geodezja@elbi.pl
 • pokój nr 101

Myć Mirosław (gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste)

Olszewski Tomasz (powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Przeworska Iwona (powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Śpiewak Alfreda (ewidencja gruntów – gm. Włodawa, Wyryki, Stary Brus)

Urbańska Justyna (gospodarka nieruchomościami)

 • Ikona telefonu     tel.: (82) 572-56-63 wew. 25
 • Ikona e-mail     e-mail: geodezja@elbi.pl
 • pokój nr 101

Weremczuk Katarzyna (zespół uzgadniania dokumentacji)


Popik Leszek – Kierownik

Omelczuk-Maśluch Joanna (oświata)

Wachulska Monika (kultura, sport)

Zaniuk Ewa (zdrowie)


Derkacz Zofia – Skarbnik

Żmudzińska Aneta – Kierownik

Baj Urszula (płace, ZUS, przelewy)

Kaliszuk Agnieszka (księgowość, budżet powiatu)

Naumiuk Agnieszka (księgowość, opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)

Sadura Justyna (rozliczanie vat-u, księgowość, środki trwałe)