1. Romuald Pryll – Przewodniczący
 2. Czesław Ignatiuk – Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Wincenty Gorgol
 4. Wiesław Roman Holaczuk
 5. Mirosław Tadeusz Konieczny
 6. Tomasz Jan Korzeniewski
 7. Krzysztof Kuszpa
 8. Edward Łągwa
 9. Marian Tomasz Kupisz
 10. Danuta Pawluk
 11. Andrzej Romańczuk
 12. Tadeusz Henryk Rudko
 13. Tadeusz Sawicki
 14. Elżbieta Maria Strońska
 15. Mariusz Artur Zańko

 1. Romuald Pryll – Przewodniczący
 2. Czesław Ignatiuk – Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Wincenty Gorgol
 4. Wiesław Roman Holaczuk
 5. Mirosław Tadeusz Konieczny
 6. Tomasz Jan Korzeniewski
 7. Krzysztof Kuszpa
 8. Edward Łągwa
 9. Marian Tomasz Kupisz
 10. Danuta Pawluk
 11. Andrzej Romańczuk
 12. Tadeusz Henryk Rudko
 13. Tadeusz Sawicki
 14. Elżbieta Maria Strońska
 15. Mariusz Artur Zańko