STAROSTA  WŁODAWSKI

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki godz. 1000 – 1630

SEKRETARZ  POWIATU

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek godz. 800 – 1600

wtorek – piątek godz. 730 – 1530

 

Skargi i wnioski są przyjmowanie i załatwiane w Wydziale Organizacyjno-Prawnym