Strona główna/Projekty i inwestycje
3 09.2020

POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

By |2020-09-24T11:12:31+02:003 września, 2020|W realizacji|

Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta W ramach realizowanego projektu, w budynku po byłej jednostce wojskowej, powstaje [...]

3 09.2020

CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „STACJA SOBIBÓR”

By |2020-09-24T11:13:36+02:003 września, 2020|W realizacji|

„Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury”. Celem projektu jest Przebudowa byłej Stacji Kolejowej Sobibór z przeznaczeniem na siedzibę i miejsce działalności Centrum Edukacji Historycznej "STACJA SOBIBÓR". Budowa Centrum Edukacji [...]

3 09.2020

KOMPUTERY DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

By |2020-09-16T10:11:33+02:003 września, 2020|W realizacji|

Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Cel Główny Projektu: Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów [...]

3 09.2020

E-USŁUGI POWIATU WŁODAWSKIEGO

By |2020-09-16T11:20:21+02:003 września, 2020|W realizacji|

 Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica. Celem głównym projektu jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz partnerom możliwości wykorzystania wysokiej [...]

3 09.2020

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

By |2020-09-16T10:06:48+02:003 września, 2020|Zrealizowany|

CORAZ WYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Tytuł projektu: Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim Celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów z powiatu włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia [...]

3 09.2020

PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH

By |2020-09-14T15:16:07+02:003 września, 2020|Zrealizowany|

Przebudowa boisk szkolnych z częścią lekkoatletyczną przy ZSZ Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie w Powiecie Włodawskim. W ramach projektu powstały 3 boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnia 4-torową zakończona skocznią do [...]

3 09.2020

WYPOSAŻENIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

By |2020-09-14T07:45:29+02:003 września, 2020|Zrealizowany|

Ultranowoczesny sprzęt! Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim Celem głównym projektu było "Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie włodawskim", uzupełnia go cel pomocniczy "Poprawa jakości i efektywności [...]

3 09.2020

LAPTOPY DLA SZKÓŁ

By |2020-09-16T08:32:46+02:003 września, 2020|Zrealizowany|

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt związany z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia [...]

3 09.2020

KLUB SENIORA

By |2020-09-14T07:35:57+02:003 września, 2020|Zrealizowany|

Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim Projekt obejmował usługi świadczone w lokalnej społeczności. Utworzony został Klub Seniora, miejsce spotkań osób starszych, niesamodzielnych, nieczynnych zawodowo. Zlokalizowany był w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w [...]