Ferie w MOSiR:

1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
2. Zajęcia na basenie.
3. Wycieczki.

Data imprezy: 14-26.02.2022 r.

Miejsce imprezy:  MOSiR Włodawa

Organizator: MOSiR, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Osoba upoważniona do kontaktu: Jacek Chęć, tel. (82) 5722584

Charakterystyka: Cel realizacji zadania:
– atrakcyjny wypoczynek dzieci sprawiający radość i satysfakcję,
– optymizm i radość z życia,
– regeneracja sił psychofizycznych dzieci,
– poprawa sprawności i tężyzny fizycznej,
– zapoznanie z otaczającą przyrodą,
– poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
– rozwijanie zainteresowań sportowych,
– kształtowanie poczucia własnej wartości,
– uczenie zdrowych nawyków,
– dostarczenie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy na temat uzależnień i ich oddziaływanie na organizm, zdrowie i zachowanie człowieka,
– reagowanie na pojawiającą się agresję, przemoc, cyberprzemoc oraz wzbudzanie odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie,
– nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy,
– wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia i uzależnienia nowej generacji,
– propagowanie zdrowego stylu życia.