Festyn kończący projekt z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW połączony z zakończeniem  Międzynarodowego Pleneru Plastycznego KRESY’92