Miejsce i termin: MOSiR Włodawa, 11.05.2022 r.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja lekkiej atletyki oraz organizacja alternatywnych form spędzenia czasu wolnego wśród młodzieży.

Kontakt: MOSiR Włodawa, Jacek Chęć tel. (82) 5722-584