Celem organizacji turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.

MOSIR, ul. Szkolna 4 , 22-200 Włodawa, Jacek Chęć, tel. (82)5722584