Herb Gminy WłodawaOrganizator: Gmina Włodawa

Obchody rocznicy bitwy pod Lutą, stoczonej przez oddział powstańców styczniowych dowodzonych przez płk. Marcina Borelowskiego „Lelewela” z wojskami carskimi. W wydarzeniu udział weźmie Wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk, pracownicy Urzędu Gminy Włodawa, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych z Orchówka, Żukowa i Różanki. Ponadto zaproszeni do udziału w uroczystości zostaną: Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Radna wsi Okuninka, Sołtys wsi Luta, Przewodniczący Rady Gminy Włodawa.