Data imprezy: 6-15.07.2022 r.
Miejsce: Obiekty MOSIR-u, wycieczka do Krakowa
Organizator: MOSIR Włodawa, tel. 82 5722584
Charakterystyka imprezy: Gry i zabawy mają na celu zapewnienie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami. Wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie gry, kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych. Podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży, poprawa umiejętności szybkościowych, wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych, zręcznościowych. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play. Wycieczka ma na celu popularyzację turystyki wśród młodzieży szkolnej oraz promocję walorów turystyczno-krajoznawczych.