Cel imprezy:

-Propagowanie pływania,

-Wyłonienie najlepszych pływaków

-Propozycja aktywnego wypoczynku dla sprawności osobistej i własnego zdrowia,

-Dobra zabawa w formie współzawodnictwa -Promocja miasta oraz MOSiR-u