Organizator: Gmina Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, tel. 83 379 80 16, e-mail: gmina@gminahanna.pl, www.gminahanna.pl
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, 22-220 Hanna, tel. 83 379 80 42, e-mail: gokis.hanna@onet.eu

Charakterystyka imprezy: cykliczne spotkanie bożonarodzeniowe, integrujące mieszkańców gminy Hanna.

Herb Gminy Hanna