Bieg główny organizowany na trasie Sobibór-Włodawa w kategoriach:
open kobiet, open mężczyzn, open mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach zwykłych, open kobiet
niepełnosprawnych na wózkach zwykłych. Biegi szkolne organizowane miejskimi ulicami.

Impreza ma na celu uczczenie pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, edukację historyczną, popularyzację biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu, promocję walorów turystycznych i przyrodniczych Włodawy i okolic, podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji.

Organizator: MOSiR Włodawa

Kontakt: Jacek Chęć tel. (82) 5722584