W czwartek, 17 września w Wytycznie przy Kopcu Chwały miały miejsce uroczyste obchody agresji sowieckiej na Polskę połączone z 81. rocznicą bitwy pod Wytycznem. Organizatorem uroczystości był NOSG w Chełmie. Wśród obecnych była przede wszystkim para prezydencka – Andrzej i Agata Dudowie oraz przedstawiciele służb, władz wojewódzkich i samorządowych. Obecny był również starosta włodawski – Andrzej Romańczuk.

Uroczystości w Wytycznie rozpoczęły się krótkim wystąpieniem komendanta głównego SG – gen. dyw. Tomasza Pragi. Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent A. Duda, który powiedział m.in. – Wojna w osamotnieniu przeciwko dwóm wielkim militarnym potęgom nie dała się rozstrzygnąć na naszą korzyść. Takie były fakty i taka jest historia. Sowiecka wcześniej, a dziś rosyjska propaganda, próbuje nazywać tamten brutalny akt sowieckiej agresji ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda, a to miejsce jest najlepszym tego dowodem. To właśnie tutaj, w Wytycznem oddziały korpusu Ochrony Pogranicza starły się z napastnikami, z sowiecką Armią Czerwoną, z jej pancernymi oddziałami, które wkraczały na tę ziemię. Dali im mężny odpór.

Uroczystości zakończyła krótka modlitwa ekumeniczna, Apel Poległych i złożenie symbolicznych wieńców na grobach poległych żołnierzy. W imieniu władz samorządowych wieniec złożyli – A. Romańczuk, Romuld Pryll, Marian Kupisz, Tomasz Antoniuk i Piotr Kamela.

– 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Tego dnia Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

– Podczas bitwy pod Wytycznem, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.