(2 lutego) W związku z rezygnacją dotychczasowego starosty Andrzeja Romańczuka, Rada Powiatu na sesji nadzwyczajnej wybrała nowy zarząd powiatu. Nowym starostą został dotychczasowy członek zarządu – Adam Panasiuk. Wicestarostą pozostał Tomasz Korzeniewski, zaś członkami zarządu: Edward Łągwa, Marian Kupisz i Tadeusz Sawicki.

Nowy starosta, zabierając głos, powiedział m.in. – To dla mnie wielki zaszczyt, że radni mi zaufali. Ale dziękuję również tym, którzy mojej kandydatury nie poparli. Jestem bowiem człowiekiem otwartym na wszystkich, czego dowód dałem podczas mojej już prawie 20-letniej służby dla samorządu powiatu włodawskiego.

A. Romańczuk został starostą w grudniu 2014 r., zatem funkcję pełnił przez całe ostatnie dwie kadencje.