Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.

Informujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie organizuje stałe akcje terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa.

Harmonogram stałych akcji 2022