Informujemy, że została uruchomiona tarcza 5.0. (branżowa).

❗️ Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek.
❗️ Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: