(20 października) Starosta włodawski – Andrzej Romańczuk wraz członkiem zarządu powiatu – Adamem Panasiukiem i skarbnikiem Zofią Derkacz podpisali w Lublinie umowę na realizację zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. na odcinek drogi w Kulczynie (gm. Hańsk). Z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki samorządowcy odebrali też symboliczny czek potwierdzający dofinansowanie realizacji tej inwestycji. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,5 mln zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk w Kulczynie obejmować będzie odcinek od km 8+300 do km 10+930 – czyli niecałe 3 km.

Tego samego dnia rozstrzygnięto przetarg na ten odcinek drogi. Wygrało go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Zaoferowało najniższą cenę 4 mln 479 tys. zł. Odejmując od tej kwoty 1,5 mln dofinansowania rządowego, samorząd powiatu włodawskiego oraz gmin Hańsk złożą się po ok. 1,5 mln zł.

Ta droga w Kulczynie będzie przebudowana na odcinku 2630 m , zostanie wykonane poszerzenie drogi do 6 m, zbudowane zostaną chodniki (dojścia do zatok autobusowych i peronów) – ok. 450 m długości i 2 m szerokości. Powstaną 4 zatoki autobusowe i 2 perony. Wykonawca wymieni 5 przepustów, pobocza gruntowe oraz postawi nowe oznakowania pionowe i poziome.

– Każde dofinansowanie naszych dróg nas cieszy – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Co ciekawe tego samego dnia, gdy odbieraliśmy z rąk wojewody symboliczny czek, to nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. I udało nam się znaleźć oferenta w rozsądnej cenie za wykonanie tego odcinka drogi. A trzeba pamiętać, że w obecnych inflacyjnych warunkach nie jest łatwo zmieścić się w zaplanowanych wydatkach. A wystarczających środków własnych najczęściej brak.