(11 maja) W Sękowie uroczyście oddano ponad 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Krótka uroczystość była okazją nie tylko do świętowania, ale też omówienia planów drogowych na najbliższą przyszłość. Władze powiatu i gminy, ale przede wszystkim mieszkańcy mają powody do zadowolenia.

Łącznie wyremontowano 2,29 km drogi, przy czym na długości 1,55 km wykonano nową nakładkę bitumiczną, utwardzono kruszywem pobocza, jak również wymieniono przepusty na nowe. Na odcinku 0,74 km, który dotychczas miał nawierzchnię kamienną, wykonano nową warstwę z tłucznia kamiennego. W czwartkowej uroczystości udział wzięli: Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski, Adam Panasiuk – Członek Zarządu Powiatu we Włodawie, Marcin Łopacki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, przedstawiciele gminy Urszulin, wykonawcy i mieszkańcy. Gościem honorowym był Ryszard Madziar – szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina.

Swojego zadowolenia nie krył Starosta Andrzej Romańczuk – Droga w Sękowie to inwestycja, która bardzo nam się udała niemal pod każdym względem. Jestem przekonany, że w niedalekiej perspektywie czasowej uda nam się spełnić jeszcze wiele oczekiwań, choć mam świadomość, że pilnych potrzeb drogowych w powiecie mamy jeszcze sporo.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.771.273,25 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło aż 1.699.806,32 zł. Wkład własny w równych częściach został zabezpieczony w budżetach Powiatu Włodawskiego i Gminy Urszulin.