Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica.

  • Celem głównym projektu jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.
  • W ramach projektu powstało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (Portal eBok – www.ebok.powiatwlodawski.pl). Jest to portal, który pozwala na świadczenie elektronicznych usług publicznych przez Starostwo Powiatowe we Włodawie. Dzięki zalogowaniu się, użytkownik może rozpocząć realizację danej sprawy oraz sprawdzić na jakim etapie się ona znajduje.
  • Z e-usług publicznych korzystać może każdy, kto potwierdzi swoją tożsamość w Punkcie Potwierdzenia Profilu Zaufanego. Profil Zaufany można potwierdzić tradycyjnie – udając się do punktu potwierdzenia tożsamości bądź za pośrednictwem bankowości internetowej – logując się na swoje konto w banku i wypełniając krótki formularz.
  • E-usługi obejmują łącznie 22 sprawy z zakresu: spraw komunikacyjnych i geodezyjnych, ochrony środowiska, budowalnych oraz spraw obywatelskich.
  • Dzięki udziałowi w projekcie powstał również portal Konsultacji Społecznych Powiatu Włodawskiego, który umożliwia udział mieszkańców w procesie współdecydowania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z rozwojem powiatu, sposobie wydatkowania środków publicznych, czy tworzeniu prawa lokalnego. Wystarczy zarejestrować się na www.konsultacje.powiatwlodawski.pl i przystąpić do czynności logowania.
  • Strona internetowa i aplikacja mobilna
    Realizacja projektu umożliwiła utworzenie nowej, przejrzystej i funkcjonalnej odsłony strony internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie www.powiatwlodawski.pl oraz aplikacji na urządzenia mobilne, dzięki której mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić aktualne informacje z powiatu włodawskiego.

Ogólne założenia projektu przewidują realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: – uruchomienie e-usług dla klientów – zakup licencji, usługi informatyczne, – wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, – szkolenia pracowników, – działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Cyfrowe Lubelskie
Okres realizacji projektu: od 2016-10-06 do 2020-09-30
Wartość projektu: 7 572 756,00 zł
Wkład UE: 6 436 842,60 zł Wkład własny: 1 135 913,40 zł

Logotyp EFRR

Ulotka e-Usługi - 1

Ulotka e-Usługi - 2