W dniu wczorajszym wicestarosta Piotr Gorgol, wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk, kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym we Włodawie Piotr Linkiewicz, inspektor nadzoru Łukasz Ulaniuk oraz Robert Murgała wykonawca zagospodarowania poscaleniowego wsi Babsk, Wola Wereszczyńska, Nowe Załucze, Zawadówka dokonali odbioru trzeciego etapu. W wyniku zagospodarowania poscaleniowego powstało ponad 2,25 km dróg wewnętrznych dojazdowych tłuczniowych czy nowe przepusty na ciekach wodnych w miejscowości Wola Wereszczyńska oraz Załucze Stare.