Informujemy, że łączący przeszłość naszego małego, kresowego miasteczka z jego teraźniejszością – magiczny Festiwal Trzech Kultur we Włodawie – został nominowany w Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu.

Amasador Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Przedmiotem Konkursu jest ocena, wybór, prezentacja i uhonorowanie tytułem Ambasadora Wschodu samorządów, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób wyróżniających się w dziedzinie samorządności, biznesu i turystyki, projektów społecznych, kultury, nauki i sztuki.

Wśród nominowanych z powiatu włodawskiego są również: w kategorii Projekt “Tutejsi” – projekt fotograficzny Mateusza Baja oraz Gmina Urszulin w kategorii SamorządSiedlisko Sobibór będzie walczyć o zwycięstwo aż w dwóch kategoriach: Turystyka i – tuż obok Huty szkła w Dubecznie – w kategorii Biznes.