W ramach obchodów 80. rocznicy Zagłady włodawskiej  społeczności żydowskiej Stowarzyszenie Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór  przygotowało seminarium naukowe „Getto we Włodawie – historia i edukacja” i dwa spacery historyczne  – szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie, jak i podsumowanie projektu w listopadzie bieżącego roku w Muzeum Zespole Synagogalnym. Krokami poprzedzającymi obchody były  działania edukacyjne włączające młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych we Włodawie oraz emerytów z klubu emerytów – Projekt upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Włodawy, jakim jest Zagłada – mówi Mariusz Czuj, jeden z autorów projektu. –  Nigdy w historii, miasto nie straciło tak wielu swoich mieszkańców, w tak brutalny sposób i w tak krótkim czasie. Seminarium „Getto we Włodawie – historia i edukacja” oraz dwa spacery historyczne szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie dopełniły uroczystości 80. rocznicy likwidacji włodawskiego getta. Mam nadzieję, że te przedsięwzięcia zaistniały w świadomości młodych ludzi, ponieważ wiedza o żydowskiej przeszłości Włodawy, jak i Zagładzie jest znikoma. Brakuje im wiedzy i informacji, żeby włączyć mniejszość żydowską do grupy obywatelskiej, brakuje wiedzy o podstawowych faktach. Działania projektowe przyczyniły się do zmiany postaw młodzieży i mieszkańców Włodawy.

Niezwykle ważnym aspektem projektu było ukazanie dziejów i kultury żydowskiej. Seminarium i spacery historyczne włączyły włodawian, młodzież i turystów, którzy „dopowiedzieli” zapomniane dzieje społeczności żydowskiej we Włodawie w ramach dialogu międzypokoleniowego.

W działania projektowe zaangażowanych było 150 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 30 emerytów z Klubu „Złota Jesień”; 60 osób zwiedzających i zainteresowanych turystyką historyczną, historycy włodawscy i  członkowie  Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór.

Co ciekawe w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji getta włodawskiego zainicjowaliśmy wolontariat edukacyjny. Zaproponowaliśmy młodzieży z najwyższych klas  szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych formy samoedukacji poprzez pozyskanie relacji, fotografii od mieszkańców Włodawy i okolic na temat ich żydowskich sąsiadów, ich historii, zwyczajów, obrzędów, tradycji – dodaje M. Czuj.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Forum Dialogu.