Bytyń

Ta położona wzdłuż starorzecza Bugu miejscowość bezpośrednio sąsiadująca z Wolą Uhruską szczyci się nie tylko długą, ale też niezwykle bogatą i barwną historią. Bodaj najciekawsza z nich doczekała się nawet publikacji o wiele mówiącym tytule ” O tym, dlaczego car Rosji dostał ataku serca, czyli wielka historia małego Bytynia” pióra K. Otrębskiego. Jak do tego doszło? W wielkim skrócie było to tak: w czasach represjonowania unitów przez Rosjan będący w większości tego wyzwania mieszkańcy Bytynia byli represjonowani na różne sposoby przez zaborcę. Uradzili więc interweniować u papieża. Do Rzymu pieszo udał się chłop z Bytynia i z Orchówka. Po rocznej wędrówce stawili się w stolicy Piotrowej, gdzie gościł akurat cesarz Japonii. Razem z papieżem wysłuchał on skarg Polaków i był tak poruszony tą historią, że postanowił wypowiedzieć Rosji wojnę. Car, gdy dowiedział się, dlaczego cesarz wystąpił przeciwko niemu zbrojnie, doznał podobno ataku serca.

Dzisiaj Bytyń jest znany przede wszystkim z cieszącego się popularnością wśród wędkarzy łowiska na starorzeczu Bugu (tzw. Pompce) i zalewu utworzonego na jego bazie.

Majdan Stuleński

Folwark, a w nim gorzelnia, mleczarnia i przepiękny park o powierzchni ok. 3 ha w Majdanie Stuleńskim wchodziły w skład majątku Świeckich jeszcze pod koniec XIX w. Dzisiaj po dawnych latach świetności zostały jedynie ruiny oraz park z wieloma pomnikami przyrody. Cechą charakterystyczną tego miejsca jest aleja wysadzona grabami. Z południa na północ przez Majdan Stuleński przebiega malownicza gruntowa droga zacieniona starymi wierzbami, po której wytyczono ścieżkę rowerową, która wiedzie do Okuninki. Dzisiaj tę nadbużańską miejscowość rozsławia przede wszystkim Dwór nad Bugiem.