Od 16 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o trybie zdalnym udzielania porad prawnych

W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisów na porady należy dokonywać drogą mailową lub telefoniczną.