Od 16 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Zapisów na porady należy dokonywać drogą mailową lub telefoniczną.