O tym, że powiat włodawski jest liderem scaleń nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całym kraju, wie niemal każdy. Potwierdzeniem tego było podpisanie w miniony piątek (22 lipca) umowy drogi poscaleniowe w gminie Stary Brus.

26 kwietnia br. zebraniem uczestników scalenia starosta włodawski zakończył administracyjny proces scalenia gruntów dla obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie. Już na spotkaniu z ust przedstawiciela starostwa padła deklaracja, że pierwsze drogi poscaleniowe mieszkańcy zobaczą jeszcze w tym roku.

Podpisaniem 22 lipca umowy z Zakładem Usługowym „Krecik” z Antopola władze powiatu zaczynają realizację podjętego wobec mieszkańców zobowiązania. – To jest dobry i sprawdzony wykonawca. Budował nam kilka dróg, w tym dwie o nawierzchni asfaltowej, w ramach zagospodarowania poscaleniowego w Kulczynie i Kulczynie Kolonii. Wykonanie inwestycji przebiegło sprawnie i bez większych problemów. Cieszymy się, że w dobie kryzysu inflacyjnego i olbrzymich problemów ze znalezieniem wykonawcy, w naszym postępowaniu oferty złożyło aż pięć firm, spośród których oferta zakładu „Krecik” okazała się najkorzystniejsza – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Firma „Krecik” wykona 1,2 km dróg o nawierzchni bitumicznej, czyli drogę przez wieś Nowy Brus oraz drogę przy szkole. Ponadto wyprofiluje, a fragmentami uzupełni żwirem 3,5 km dróg gruntowych. Oferta na przedstawiony zakres opiewa na 1.924.241,08 zł i jest niemalże identyczna kwocie przeznaczonej przez władze powiatu na te zadanie.

Informacje o terminach wykonania tego i pozostałych zadań przedstawia Adam Panasiuk, odpowiadający za proces scalenia i wykonanie zagospodarowania poscaleniowego na tym i pozostałych w powiecie obiektach – Całość zagospodarowania podzielona jest na 5 części. W czerwcowym przetargu była też druga część o podobnej wartości robót, na którą również otrzymaliśmy bardzo korzystną ofertę. Myślę, że w ciągu tygodnia, najdalej za dwa tygodnie podpiszemy umowę z wykonawcą i wtedy przedstawię szczegółowy zakres robót. Generalnie obejmuje drogi tłuczniowe i żwirowe w Starym Brusie. Oba zadania mają być wykonane do końca tego roku. Pozostałe dwa zadania objęte są postępowaniem przetargowym, które już dziś się kończy. A zatem jest duża szansa, że drogi z płyt betonowych w Starym Brusie i Laskach Bruskich też będą wykonane jeszcze w tym roku. Na przyszły rok planowane są włączenia do drogi wojewódzkiej i melioracje. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie projektowej – pracowni Przemysława Karbowskiego, za sprawne wykonanie dokumentacji projektowej, a także pracownikom starostwa i gminy, również za sprawne przeprowadzenie procedur uzgodnieniowo-budowlanych.

Łącznie na zagospodarowanie poscaleniowe na tym obiekcie Powiat Włodawski dysponuje kwotą 7.779.218,64 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63% kosztów zadania) i Budżetu Państwa (36,37% kosztów zadania).