Informowaliśmy już, że w październiku odebrano pierwsze drogi poscaleniowe na obiekcie Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka, o łącznej długości prawie 3 km dróg bitumicznych. Przed świętami zakończono kolejne prace, tym razem odebrano 2,63 km drogi powiatowej 1715L na odcinku Zawadówka – Nowe Załucze. Odbioru odebrano przy udziale wykonawcy, którym była firma Strabag, inspektora nadzoru, przedstawicieli ZDP we Włodawie i Rady Uczestników Scalenia.

Budowa tej drogi była dla nas dużym wyzwaniem, bo choć jest to odcinek drogi powiatowej, to niestety do tej pory w wielu miejscach była nieprzejezdna ze względu na zabagniony teren. Dużo deszczowych dni w tym roku nie sprzyjało pracom, dlatego zakończenie nastąpiło dopiero w grudniu, choć nawierzchnię bitumiczną udało nam się wykonać jeszcze w listopadzie, przed opadami śniegu. Z powodu trudnego terenu w konstrukcji jezdni zaprojektowano dodatkowe warstwy wzmacniające i użycie materaca separacyjnego. Droga ta przebiega po granicy Poleskiego Parku Narodowego, dlatego w celu poprawienia krajobrazu wykonaliśmy nasadzenia drzew w pasie drogowym – mówi koordynator scaleń Adam Panasiuk, dodając: Inwestycja ta znacznie przybliżyła nas do połączenia drogowego między Wolą Wereszczyńską i Garbatówką. Do wykonania zostało jeszcze ok. 2 km drogi, co – mam nadzieję – nastąpi w niedługim już czasie.

Przed:

W trakcie prac:

Zakończenie: