Z końcem sierpnia br. w Starym Brusie odebrano kolejne drogi, wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego przez firmę „Murpol” z Hańska. Na użytkach zielonych wykonano drogi z płyt betonowych wypełnionych kruszywem kamiennym na długości 2,4 km, 1,1 km dróg o nawierzchni tłuczniowej ze stabilizacją cementową, oraz 3 zjazdy bitumiczne z drogi wojewódzkiej nr 818. Ten rok był trudny dla wykonawcy, bo ze względu na obfite opady deszczu przez długie okresy wykonawca nie mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Woda, która zalegała na użytkach zielonych, skutecznie to uniemożliwiała. Ostatecznie cieszę się, że jeden z wykonawców dopiął swego i wykonał drogi, co do których nie mamy zastrzeżeń. Teraz czekamy na zakończenie robót przez drugiego wykonawcę w Laskach Bruskich. Tam problem jest identyczny – mówi Adam Panasiuk, koordynator prac scaleniowych.