Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 1 264 286 978,50 złotych;

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 49 772 500,00 złotych

Więcej info: https://www.nfosigw.gov.pl/…/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/