Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje o rozpoczęciu XXI edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2024”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk.
Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: TVP Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i www.waszaturystyka.pl.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, w której skład wejdą eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowdzone Głosowanie Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2024” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

Kapituła zgłosi jednego laureata etapu regionalnego do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym to Internauci będą głosowali na najlepszy produkt turystyczny. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów oraz Turystyczne Odkrycie Roku) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 6 września 2024 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl .
Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia 20 września 2024 r.

Regulamin NPTWL 2024